Ateistisk vigselordning

En ateistisk vigselordning har under en lång tid använts med framgång och värdighet. Här är ett exempel på ateistisk vigselordning.

Inledningsmusik

Vigseln inleds med instrumental musik. T ex fiol, gitarr eller flera instrument.

Inledningsord

Någon, förslagsvis vigselförrättaren, inleder den borgerliga vigselceremonin med ett par inledande ord.

Vigsel

Vigselförrättaren genomför vigseln med följande eller liknande ord:

Vi är idag samlade till vigsel mellan er två, NN och NN. Vi är här för att bevittna, stödja och dela er glädje. Äktenskapet är instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru alt. äkta makar är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet, att tillsammans ta emot och breda vägen för kommande generationer och att troget stå vid varandras sida.

Äktenskapet är ett förbund förordnat av generationers vilja, i den europeiska kulturtraditionen. Det är äktenskapets mening att föra vidare den kärlek som alla vi skapades ur. Därför är det er uppgift att älska och ära varandra. Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem och för barnens utveckling. Ni skall trofast stå vid varandras sida, i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar. Ni får hämta kraft i varandra och bland nära och kära. Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor. Där man och hustru hjälper att förstå och förlåta varandra. Så kan äktenskapets tanke kan förverkligas

Läsning av vackra ord

Vigselförrättaren fortsätter:
– Låt oss nu höra ord om kärlekens gåva och ansvar, när NN läser några vackra ord för oss.

Exempel 1, som t ex tärna läser:

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Exempel 2, som t ex marskalk läser:

Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.

Alternativ 1

Frågorna

Vigselförrättaren frågar brudgummen

– Inför dessa vittnen frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru och älska henne i nöd och lust?
Brudgummen svarar: Ja.

Vigselförrättaren frågar bruden

– Inför dessa vittnen frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din man och älska honom i nöd och lust?
Bruden svarar: Ja.

Ord över ringarna/ringen

Brudparet ger vigselförrättaren ringarna/ringen och vigselförrättaren säger:

– Vi önskar NN och NN all lycka och välgång i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. I ont och gott var än livets vägar för dem.

Vigselförrättaren återlämnar ringarna/ringen till brudparet.

Alternativ 2

Vigselförrättaren säger:
– Låt nu dessa vittnen höra era löften till varandra.

Förrättaren förestavar löftet för brudgummen:
– Jag, NN tar dig, NN nu till min hustru att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Förrättaren förestavar löftet för bruden:
– Jag, NN, tar dig NN,  nu till min man  att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Ringväxling äger rum.

Tillkännagivandet

Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför dessa vittnen. Ni är nu man och hustru. Brudparet kysser varandra!