Borgerlig officiant

En borgerlig officiant är samma sak som en borgerlig vigselförrättare. Två ord för samma sak. En officiant leder eller har en funktion vid ceremonier. T ex borgerlig vigselceremoni.

Icke borgerliga officianter är t ex religiösa officianter som t ex präster i Svenska kyrkan eller frikyrkopastorer vid ceremoni i frikyrklig ordning.

Även ordnar och ordenssällskap har officianter. Dessa är ofta medlemmar av ordens ledning och har ämbeten som kopplas till en viss titel. T ex har Strumpebandsordens sex stycken officianter: the Prelate, the Chancellor, the Register, the Garter Principal King of Arms, the Usher och the Secretary (Prelaten, Kanslern, Heraldikern, Introduktören och Sekreteraren).