Kostnad för borgerlig vigsel

Kostnad för borgerlig vigsel kan variera. Prata med kommunen och/eller den borgerliga vigselförrättare som ni önskar viga er.

Dels kan kostnad för borgerlig vigsel variera beroende på vart vigseln förrättas. Antingen på plats utsedd av kommunen, t ex kommunhus, rådhus, stadshus eller annan av kommun utsedd plats. Antingen på en plats där ni själva önskar viga er, så kallad privat vigselceremoni.

Dels kan kostnad variera från kommun till kommun beroende på kostnad för kommunens handläggning av borgerlig vigsel.