Borgerlig vigselceremoni

Borgerlig vigselceremoni kan ske på många olika sätt. Det är enbart er egen vilja, önskan och påhittighet som bestämmer och sätter gränser. Det oavsett om själva vigsel sker på plats utsedd av samhället (t ex kommunhus) eller om ni arrangerar privat vigselceremoni.

En privat vigselceremoni där både borgerlig vigsel inför inbjudna gäster sker och t ex efterföljande festligheter.