Borgerlig vigselförrättare

Önskar ni en partipolitiskt och religiöst obunden vigsel? Vill ni dessutom ha en privat vigselceremoni – på ert smultronställe – och inte på kommunhuset, rådhuset, stadshuset?

Här presenteras ett urval obundna vigselförrättare, som är utsedda av Länsstyrelsen, så kallade borgerliga vigselförrättare.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel kan antigen ske i t ex kommunhuset, rådhuset, stadshuset eller annan plats som utses av samhället – vanligtvis den kommun som någon av er bor i.

Borgerlig vigsel kan även ske på en plats utsedd av er själva. Den behöver inte ske i t ex kommunhuset. Er vigsel kan t ex ske vid havet, hemma i trädgården, i stadsparken, i en vacker skogsglänta eller vart som. Det kallas då privat vigselceremoni.

Borgerlig vigselceremoni

Borgerlig vigselceremoni kan ske på många olika sätt. Det är enbart er egen vilja, önskan och påhittighet som bestämmer och sätter gränser. Det oavsett om själva vigsel sker på plats utsedd av samhället (t ex kommunhus) eller om ni arrangerar privat vigselceremoni.

En privat vigselceremoni där både borgerlig vigsel inför inbjudna gäster sker och t ex efterföljande festligheter.