Kostnad för borgerlig vigselförrättare

En borgerlig vigselförrättare tar inte ut någon kostnad från er som brudpar, för er borgerliga vigsel och för att viga er borgerligt. En borgerlig vigselförrättare får sin ersättning från Länsstyrelsen.

Däremot kan en borgerlig vigselförrättare ta ur resekostnad, om ni som brudpar inte önskar viga er borgerligt på en plats utsedd av kommunen. T ex kommunhus, rådhus, stadshus eller av kommun annan utsedd plats. Om ni önskar viga er borgerligt på annan plats, utsedd av er själva, så kallad privat vigselceremoni.

Dock kan kommun ta ut avgift för borgerlig vigsel.